వ్యాపార విచారణలు

భౌతిక దుకాణాల్లో సానుకూల రత్నాల ఉత్పత్తుల పంపిణీ కోసం మేము భాగస్వాముల కోసం చూస్తున్నాము. మీరు భారతదేశంలో ఎక్కడైనా రిటైల్ / టోకు / పంపిణీ వ్యాపారాన్ని కలిగి ఉంటే, మా భాగస్వామి ప్రోగ్రామ్‌లో చేరడానికి మరియు మంచి మార్జిన్‌లను సంపాదించడానికి మేము మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తున్నాము.


ఇమెయిల్‌లో మీ సంప్రదింపు సంఖ్యను ప్రస్తావించడం మర్చిపోవద్దు.

మా వ్యాపార అభివృద్ధి అసోసియేట్ అవకాశాలను చర్చించడానికి మీతో సన్నిహితంగా ఉంటుంది.